Koronawirus vs organizacja zajęć

Niestety także nam koronawirus utrudnia organizację zajęć. Dlatego od września pracownia będzie czynna normalnie, ale będziemy reagować odpowiednio do sytuacji. Może się więc zdarzyć, że w przypadku gdy szkoły naszego regionu przejdą na pracę zdalną my także będziemy pracować zdalnie.

Są więc co najmniej trzy możliwe scenariusze:

 • normalne zajęcia w pracowni,
 • hybrydowo - jeden członek dwuosobowego zespołu w pracowni, a drugi w domu pracuje zdalnie (zmiana np. raz w miesiącu), lub członkowie zamkniętej szkoły pracują zdalnie, od tej formy prawdopodobnie zaczniemy,
 • wszyscy pracują zdalnie z wyjątkiem niektórych zespołów realizujących projekty konkursowe (indywidualne uzgodnienia).

Niezależnie od sytuacji zasady będą co najmniej następujące:

 • zakaz wchodzenia do pracowni rodziców oraz osób postronnych,
 • każdy uczeń ma mieć założoną własną maseczkę,
 • dezynfekowanie rąk przy wejściu do pracowni,
 • pomiar temperatury przed wejściem do pracowni,
 • osoby kichające, kaszlące lub z temperaturą powyżej normalnej niezależnie od przyczyny nie będą wpuszczane na zajęcia lub w ich trakcie będą musiały opuścić pracownię. Takie osoby mogą pracować zdalnie i mają obowiązek nie przychodzić do pracowni.
 • dezynfekcja pracowni pomiędzy zajęciami, spowoduje ich kończenie dokładnie o czasie, a nie płynnie jak było do tej pory,
 • w związku z tym zmieni się możliwość przesuwania zajęć z ±15 minut do ±5 minut (od poniedziałku do piątku) oraz brak możliwości przesunięcia zajęć w sobotę,
 • z tych też powodów godziny wstępu do pracowni będą rygorystycznie przestrzegane. Jeżeli ktoś przyjdzie wcześniej będzie musiał czekać na zewnątrz pracowni, aż zostanie ona zdezynfekowana. Wyjątkiem będą pierwsze zajęcia w danym dniu, gdyż pracownia będzie zdezynfekowana wcześniej.
 • Zasady te mogą ulec zmianie stosownie do sytuacji.

Wykorzystujemy pliki cookie, których używa Google Analytics.
Dane przekazywane są ANONIMOWO.

Zamknij

Pokaż Politykę prywatności.