Charakter zajęć

  • Zajęcia prowadzone są w formie praktycznej przeplatanej niezbędną wiedzą teoretyczną. Już od pierwszych zajęć programują komputery, smartfony lub mikrokontrolery. Uczestnicy zajęć nabywają umiejętności niezbędne do poprawnego zaprojektowania i zaprogramowania budowanego urządzenia.
  • Uczestnicy pracują w zespołach dwuosobowych. Każdy zespół ma dostęp do komputera oraz urządzeń pomiarowych i elementów elektronicznych. Taki sposób zapewnia szybkie i skuteczne osiąganie efektu końcowego jakim jest posiadanie doświadczenia praktycznego.
  • Zajęcia praktyczne ukierunkowane mogą być także na tworzenie przez uczestników własnych urządzeń (w tym także ze złomu elektronicznego), co dodatkowo pozwala na kontynuowanie swojej pasji w domu. W tym celu dla uczestników zajęć dodatkowo dostępny jest kontakt z prowadzącym zajęcia poprzez sieć Internet, gdzie uczestnicy mogą zadawać pytania i otrzymywać podpowiedzi także w dniach poza zajęciami.
  • Tworzymy także zespoły wieloosobowe z celem uczestnictwa w różnych konkursach polskich i międzynarodowych. W zależności od rodzaju konkursu piszemy programy i/lub budujemy urządzenia.
Zobacz filmy z zajęć

Wykorzystujemy pliki cookie, których używa Google Analytics.
Dane przekazywane są ANONIMOWO.

Zamknij

Pokaż Politykę prywatności.